Tag Archives: hoặc đã phơi khô trong mát (âm can) không phơi nắng (làm mất tinh dầu thơm).