Hồng đậu khấu

Tên tiếng Việt: Hồng đậu khấu, Sơn khương tử, Hồng khấu

Tên khoa học: Alpinia galanga Willd.

Họ: Gừng (Zingiberaceae)

Công dụng: Tính vị theo đông y là vị cay, ổn, có tác dụng táo thấp, tán hàn, tiêu thực, giải tửu độc. Dùng chữa nồn mửa, đi tả, bụng lạnh đau.

A. Mô tả cây

Xem vị cao lương khương và hình.

B. Thu hái và chế biến

  • Vào tháng 9-10 khi quả gần chín hái về phơi hay sấy khô.
  • Khi dùng phải bóc bỏ vỏ.

C. Thành phần hóa học

Trong hồng đậu khấu có tinh dầu, tinh bột và chất protit, các chất khác chưa rõ.

D. Công dụng và liều dùng

  • Chỉ mới thấy dùng trong đông y; tuy nhiên ở ta ít dùng.
  • Tính vị theo đông y là vị cay, ổn, có tác dụng táo thấp, tán hàn, tiêu thực, giải tửu độc. Dùng chữa nôn mửa, đi tả, bụng lạnh đau.
  • Ngày dùng 5-6g.
Có thể bạn quan tâm:  Gừa